Wzór:

dla kobiet: PPM = (10 x masa ciała [kg]) + (6,25 x wzrost [cm]) + (5 x wiek w latach) - 161

dla mężczyzn: PPM = (10 x masa ciała [kg]) + (6,25 x wzrost [cm]) + (5 x wiek w latach) + 5

Formularz:

Płeć

Uzupełnij dane

Uzupełnij dane

Uzupełnij dane

PPM wynosi

Szczegóły:


Wzór Mifflina to wskaźnik służący do obliczenia podstawowej przemiany materii (PPM). Określa on spoczynkowy wydatek kaloryczny, czyli ilość kalorii które nasz organizm spala dobowo w trakcie spoczynku. Jest to minimalny wydatek kaloryczny, niezbędny do utrzymania czynności życiowych. Na PPM wpływają czynniki takie jak wiek, waga i płeć. Znajomość podstawowej przemiany materii jest niezbędna przy obliczaniu dobowego zapotrzebowania kalorycznego.

Wzór Mifflina jest jednym z wielu wskaźników, wykorzystywanych do obliczenia PPM. Warto pamiętać, że na tempo przemian metabolicznych mają wpływ również inne czynniki, takie jak tryb życia, dieta oraz choroby przewlekłe.

Wszystkie prawa zastrzeżone Dietetyk.edu.pl © 2022.