Wzór:

PPM (kobiety) = SWE (spoczynkowy wydatek energetyczny kcal) = (10 x masa ciała [kg])+(6,25 x wzrost [cm]) -(5 x [wiek]) – 161

PPM (mężczyźni) = SWE (spoczynkowy wydatek energetyczny kcal) = (10 x masa ciała [kg])+(6, 25 x wzrost [cm]) -(5 x [wiek]) + 5

Formularz:

Płeć

Wzór

Uzupełnij dane

Uzupełnij dane

Uzupełnij dane

Aktywność

CPM wynosi

Szczegóły:


CPM (całkowita przemiana materii) określa codzienne zapotrzebowanie kaloryczne czyli liczbę kalorii spalanych w ciągu dnia. W każdym przypadku CPM jest wyższy od podstawowej przemiany materii (PPM), ponieważ uwzględnia on szacunkowe wydatki kaloryczne podczas codziennych aktywności. Łącznie CPM stanowi sumę podstawowej przemiany materii (PPM) oraz wszelkich aktywności fizycznych podejmowanych w ciągu przeciętnego dnia.

Do obliczenia CPM wykorzystuje się najczęściej wzór Mifflina lub wzór Harrisa-Benedicta, pozwalające na wstępne oszacowanie PPM. Prócz masy ciała, wzrostu i wieku ważnym czynnikiem dla dziennego zapotrzebowania kalorycznego jest poziom aktywności fizycznej.

Poziom aktywności fizycznej określamy następująco:

bardzo niski poziom aktywności fizycznej (brak aktywności fizycznej lub bardzo mała jej ilość) → CPM = PPM x 1,2
niski poziom aktywności fizycznej (lekki wysiłek fizyczny przez 1-3 dni w tygodniu) → CPM = PPM x 1,375
umiarkowany poziom aktywności fizycznej (umiarkowany wysiłek fizyczny przez 6-7 dni w tygodniu/regularny sport) → CPM = PPM x 1,55
wysoki poziom aktywności fizycznej (codzienny, intensywny wysiłek fizyczny) → CPM = PPM x 1,725
bardzo wysoki poziom aktywności fizycznej (intensywny wysiłek fizyczny ponad 1x dziennie/wyczynowe uprawianie sportu) → CPM = PPM x 1,9

Oszacowanie całkowitej przemiany materii pozwala na stworzenie diety opartej o codzienne zapotrzebowanie kaloryczne.

Wszystkie prawa zastrzeżone Dietetyk.edu.pl © 2022.