Wzór:

dla kobiet: PPM = 655 + (9,563 x masa ciała [kg]) + (1,85 x wzrost [cm]) - (4,676 x wiek w latach)

dla mężczyzn: PPM = 66,5 + (13,75 x masa ciała [kg]) + (5,003 x wzrost [cm]) - (6,775 x wiek w latach)

Formularz:

Płeć

Uzupełnij dane

Uzupełnij dane

Uzupełnij dane

PPM wynosi

Szczegóły:


Wzór Harrisa-Benedicta jest wskaźnikiem służącym do określenia podstawowej przemiany materii (PPM). Służy on do oszacowania spoczynkowego wydatku kalorycznego, czyli minimalnej ilości energii, którą zużywa nasz organizm w ciągu doby. Wartość PPM służy przede wszystkim do obliczenia dobowego zapotrzebowania kalorycznego i sporządzenia optymalnej diety dla kobiet i mężczyzn.

Wskaźnik Harrisa-Benedicta opracowany został przez dietetyków Jamesa Arthura Harrisa i Francisa Gano Benedicta w 1919 roku. Na przestrzeni lat wzór był modyfikowany i dostosowany do najnowszych badań, aby zwiększyć jego dokładność.

Wzór Harrisa-Benedicta jest jednym z najpopularniejszych wskaźników do obliczenia PPM ze względu na jego dużą dokładność. Należy wziąć pod uwagę, że na zapotrzebowanie kaloryczne mają wpływ również inne czynniki - poziom aktywności fizycznej, dieta oraz równowaga hormonalna.

Wszystkie prawa zastrzeżone Dietetyk.edu.pl © 2022.