Wzór:

dla obu płci: PPM = 500 + (22 x beztłuszczowa masa ciała LBM)

Formularz:

Uzupełnij dane

PPM wynosi

Szczegóły:


Wzór Cunninghama to wskaźnik pozwalający na oszacowanie spoczynkowego wydatku kalorycznego w postaci podstawowej przemiany materii (PPM). Wskaźnik ten wykorzystuje do obliczeń beztłuszczową masę ciała (LBM). Tę z kolei można uzyskać m.in. przy użyciu wagi analizującej skład ciała metodą bioimpedancji elektrycznej lub szacując jej wartość przy pomocy wzoru na LBM.

Ze względu na swoją specyfikę wzór Cunninghama polecany jest dla sportowców i osób prowadzących aktywny tryb życia. Obliczenie tempa przemian metabolicznych z wykorzystaniem beztłuszczowej masy ciała pozwala na dalsze, precyzyjne określenie dobowego zapotrzebowania kalorycznego (CPM).

Wszystkie prawa zastrzeżone Dietetyk.edu.pl © 2022.