zweryfikowany

Dietetyka – Gdzie najlepiej studiować dietetykę? Ranking Uczelni

Autor: Jacek Przybylski zweryfikowany
Weryfikacja Karolina Jarząbek

Fakty w naszym serwisie są starannie sprawdzane przez każdego z naszych autorów. Informacje odnośnie faktów dokładnie badamy poprzez tematyczne badania naukowe odsiewając prawdopodobne komercyjne zabiegi.

Kategoria: Popularne | Porady

Dietetyka jest kierunkiem studiów, który każdego roku jest coraz chętniej wybierany przez absolwentów liceów i techników, którzy zdali egzaminy dojrzałości.

Nie ma jednak co ukrywać, że jakość kształcenia przyszłych specjalistów znacząco różni się w zależności od uczelni – z tego właśnie powodu przygotowaliśmy niniejszy ranking, czy też – poradnik.

Zastanowimy się teraz, gdzie najlepiej studiować dietetykę, a także – która uczelnia gwarantuje największe perspektywy zarobkowe już po zakończeniu nauki.

Na czym polegają studia na kierunku dietetyka?

Studia na kierunku dietetyka możliwe są na poziomie licencjackim i magisterskim. Studenci mogą zdecydować się na stacjonarną formę kształcenia, lub wybrać opcję studiów zaocznych lub wieczorowych.

Dietetyka jako nauka skupia się na badaniu produktów żywnościowych pod kątem ich jakości; planowaniu indywidualnych schematów żywienia, a także diet specjalistycznych – i właśnie tego typu wiedzę otrzymają od swoich profesorów absolwenci kierunku.

W toku swojej nauki studenci będą mogli zawęzić rodzaj przyjmowanej wiedzy do interesujących ich tematów, dokonując wyboru odpowiedniej specjalizacji. Każda uczelnia indywidualnie ustala to, jakiego rodzaju specjalizacje znajdą się w jej ofercie. Do najczęściej spotykanych należą między innymi dietetyka kliniczna, dietetyka sportowa, dietetyka dziecięca, żywienie zbiorowe, dietetyk – trener personalny, czy dietetyka medyczna. Każda z tych opcji nieco różni się tematyką wiedzy, jaka będzie przekazywana w trakcie studiów. 

Rekrutacja na studia dietetyczne

Aby kandydować na studia, należy, rzecz jasna, zdać egzamin maturalny, a następnie znaleźć się w grupie X osób, które uzyskały największą ilość punktów – każda uczelnia ustala maksymalną liczbę przyjętych studentów indywidualnie.

Osoba, która zamierza kandydować na studia na kierunku dietetyka powinna liczyć się z tym, iż uczelnie będą w pierwszej kolejności przyjmowały tych studentów, którzy podczas swojej nauki w liceum skupili się na przedmiotach ścisłych. Najczęściej uwzględniane przedmioty maturalne to bowiem biologia, chemia, matematyka, a także, rzecz jasna, język obcy.

Niektóre uczelnie wymagają jednak również, oprócz zdanej matury, zaliczenia tak zwanych egzaminów wstępnych. Są to wewnętrzne egzaminy, organizowane na indywidualnych warunkach przez daną uczelnię. Kandydaci na studia powinni podejść do nich równie poważnie, jak do matury; w przypadku uzyskania niskiego wyniku punktowego znacząco ograniczają sobie bowiem możliwość rozpoczęcia studiów.

Przedmioty nauczane na kierunku “dietetyka”

To, jakie przedmioty będą nauczane na kierunku “dietetyka” zależy od uczelni, a także od specjalizacji, jaką na późniejszym etapie nauki wybierze student. Jeśli chodzi o podstawowe przedmioty, które niemal na pewno w pewnym momencie pojawią się w programie studiów, wymienić należy między innymi biologię, podstawy anatomii człowieka, żywienie, farmakoterapię, bio fizykę czy chemię organiczną. Pamiętać należy, że tak, jak w przypadku innych kierunków studiów, na pierwszym roku studiów stacjonarnych obowiązkowym przedmiotem jest wychowanie fizyczne.

Gdzie mogą pracować absolwenci kierunku dietetyka?

Absolwenci omawianego kierunku, w zależności od ukończonej specjalizacji, mogą pracować w bardzo różnorodnych środowiskach; mogą oni również założyć własną działalność gospodarczą. Dietetycy, w zależności od swoich kwalifikacji, pracować mogą bowiem między innymi w :

 

 • instytucjach naukowych i badawczych
 • organizacjach konsumenckich
 • zakładach żywienia zbiorowego
 • domach opieki społecznej
 • placówkach ochrony zdrowia
 • szkolnictwie
 • jako doradca personalny

 

Jak więc widać, perspektywy zawodowe są naprawdę bardzo zróznicowane. Nie ma też co ukrywać – dietetyk to zawód z przyszłością. W dzisiejszych czasach ludzie dopiero zaczynają odkrywać, jaką wagę ma to, co spożywamy, oraz to, jak ważne jest, by wsłuchiwać się w sygnały dawane przez organizm i ograniczać negatywne składniki pożywienia, stosując indywidualną dietę. 

Coraz więcej osób chce stosować zdrowy tryb życia, szuka informacji o produktach, które spożywa. Rolą dietetyka jest dostarczyć mu właśnie takich informacji, a także pomóc zaplanować kolejne posiłki tak, by efekty dla jego zdrowia były jak najbardziej pozytywne.

Dietetyka – gdzie studiować? Ranking uczelni.

Przejdźmy teraz do głównej części naszego artykułu. Przygotowaliśmy ranking 18 uczelni oferujących kształcenie licencjackie na kierunku dietetyka. Która z nich jest najlepsza w roku 2021?

Metodologia rankingu

Każda z przedstawionych poniżej w naszym rankingu uczelni mogła zdobyć maksymalnie 55 punktów. Oceniając uczelnie, wybraliśmy pięć kryteriów – za każde z nich wystawiliśmy osobną ocenę. Wszystkie oceny cząstkowe następnie zsumowaliśmy – tak powstała ogólna ocena danej uczelni, jeśli chodzi o jakość kształcenia na kierunku “dietetyka”.

Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie kryteria są sobie równe. Na pierwszym miejscu postawiliśmy więc dorobek pracowników akademickich (liczba profesorów i doktorów w stosunku do liczby studentów; liczba publikacji i cytowań, współpraca z organami międzynarodowymi), a także perspektywy ekonomiczne dla absolwentów. Kolejnymi kryteriami są jakość kandydatów na studia (na podstawie średnich wyników egzaminów maturalnych uzyskanych przez przyjęte osoby), wskaźnik kategorii naukowej (na podstawie oceny dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych) oraz umiędzynarodowienie uczelni – tak pod względem środowiska akademickiego, jak i studenckiego.

Każdemu z tych kryteriów przyznaliśmy określoną ilość punktów, na podstawie nadanej mu wagi. A zatem:

 • dorobek pracowników akademickich (KRYTERIUM A) – od 1 do 15 punktów
 • perspektywy ekonomiczne absolwentów (KRYTERIUM B) – od 1 do 15 punktów
 • jakość kandydatów na studia (KRYTERIUM C) – od 1 do 10 punktów
 • wskaźnik kategorii naukowej (KRYTERIUM D) – od 1 do 10 punktów
 • umiędzynarodowienie (KRYTERIUM E) – od 1 do 5 punktów


Oczywiście – im więcej punktów uzyskała w danej kategorii określona uczelnia, tym lepiej.

 

Miejsce XVIII – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

dorobek pracowników akademickich 6 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 9 /15
jakość kandydatów na studia  3 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 3 / 10
umiędzynarodowienie 2  / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 23 / 55

 

Nasze zestawienie otwiera Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pomimo tego, że perspektywy ekonomiczne absolwentów kształtują się całkiem nieźle, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał uczelni stosunkowo niski wskaźnik kategorii naukowej, dlatego nasza ocena w tym zakresie nie mogła być wysoka. Zaważyło to, jak widać, na ocenie ogólnej

 

Miejsce XVIII (ex aequo) – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

dorobek pracowników akademickich 9 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 7 / 15
jakość kandydatów na studia  3 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 3 / 10
umiędzynarodowienie 1 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 23 / 55

 

Śląski Uniwersytet Medyczny zatrudnia wielu doświadczonych specjalistów, jednakże perspektywy ekonomiczne jego absolwentów kształtują się, w porównaniu z innymi omawianymi tu uczelniami, dość przeciętnie. Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu problemem jest też niska ocena wystawiona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

 

Miejsce XVI – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

dorobek pracowników akademickich 5 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 8 / 15
jakość kandydatów na studia  3 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 6 / 10
umiędzynarodowienie 3 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 25 / 55

 

Znajdujący się w niewielkich Siedlcach Uniwersytet Przyrodnicz-Humanistyczny zajął kolejną pozycję na naszej liście. Dla wielu osób stosunkowym plusem może być dość wysoki wskaźnik umiędzynarodowienia – wszak pozwala to na poznanie wielu różnych spojrzeń na poruszane tematy. Całkiem nieźle kształtują się również perspektywy ekonomiczne absolwentów omawianej uczelni. 

 

Miejsce XV – Uniwersytet Rzeszowski

 

dorobek pracowników akademickich 9 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 8 / 15
jakość kandydatów na studia  4 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 6 / 10
umiędzynarodowienie 1 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 28 / 55

 

Uniwersytet Rzeszowski może pochwalić się stosunkowo utytuowaną kadrą pracowników akademickich, co z pewnością przełożyło się na całkiem niezłą ocenę Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Jest to jednak uczelnia, na którą dostać się nieco trudniej, niż w przypadku trzech wcześniej omawianych propozycji. Z jednej strony oznacza to trudniejszy proces rekrutacyjny, z drugiej poniekąd automatycznie zwiększa poziom zajęć i zaangażowania, jakie trzeba włożyć w naukę – jest to więc korzystne dla edukacji studenta. 

 

Miejsce XV (ex aequo) – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

dorobek pracowników akademickich 7 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 6 / 15
jakość kandydatów na studia  4 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 10 / 10
umiędzynarodowienie 1 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 28 / 55

 

Komisja Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznała UM w Białymstoku jedną z najwyższych ocen spośród wszelkich uczelni w naszym zestawieniu – nie mogliśmy więc również nie przyznać uczelni maksymalnej noty. Pomimo tego, że wskaźnik dorobku naukowego pracowników nie prezentuje się być może szczególnie dobrze, nauka – co potwierdzają zresztą studenci i absolwenci – odbywa się tu więc na naprawdę wysokim poziomie. Niestety, trudno mimo tego nie zwrócić uwagi na niskie wartości wskaźników dotyczących umiędzynarodowienia uczelni i perspektyw ekonomicznych studentów. 

 

Miejsce XIII – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

dorobek pracowników akademickich 10 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 8 / 15
jakość kandydatów na studia  4 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 9 / 10
umiędzynarodowienie 1 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 32 / 55

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie uzyskał w naszym zestawieniu całkiem przyzwoity wynik 32 punktów. Może się on pochwalić naprawdę dobrą kadrą nauczycieli akademickich, a także bardzo wysoką oceną kierunku dietetyka nadaną przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych. Dobrze, acz nie rewelacyjnie kształtują się również perspektywy ekonomiczne jego absolwentów.

 

Miejsce XIII (ex aequo) – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

dorobek pracowników akademickich 10 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 6 / 15
jakość kandydatów na studia  4 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 10 / 10
umiędzynarodowienie 2 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 32 / 55

 

Krakowski Uniwersytet Rolniczy imienia Hugona Kołłątaja może pochwalić się identycznym wynikiem punktowym, co omawiany przed chwilą Pomorski Uniwersytet Medyczny. Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianej uczelni, pochwalić należy przede wszystkim wysoki poziom kadry akademickiej.

 

Miejsce XI – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

dorobek pracowników akademickich 11 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 9 / 15
jakość kandydatów na studia  5 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 9 / 10
umiędzynarodowienie 2 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 36 / 55

 

Pierwszą uczelnią na naszej liście, która może pochwalić się przyzwoitym wynikiem w niemalże wszystkich kategoriach jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 11. miejsce to bardzo solidny wynik – należy podkreślić fakt, że kadra akademicka uniwersytetu składa się z naprawdę wielu autorytetów w dziedzinie dietetyki. Na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie jest łatwo się dostać, co dla niektórych będzie zapewne minusem, jednak ostatecznie zapewnia o wiele wyższą jakość nauki.

 

Miejsce X – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

dorobek pracowników akademickich 10 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 15 / 15
jakość kandydatów na studia  4 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 7 / 10
umiędzynarodowienie 2 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 38 / 55

 

Czołową dziesiątkę rankingu otwiera… kolejna Lublińska uczelnia. Oczywiście, pierwszym i najważniejszym wskaźnikiem rzucającym się w oczy są “ekonomiczne perspektywy absolwentów”. Nie ma się jednak co dziwić – według danych z badania ekonomicznycb losów absolwentów uczelni wyższych zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jasno wynika, że absolwenci dietetyki na UM w Lublinie mają przed sobą bardzo korzystne perspektywy zawodowe i mogą liczyć na spore zarobki.

 

Miejsce X (ex aequo) – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 

dorobek pracowników akademickich 12 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 10 / 15
jakość kandydatów na studia  5  / 10
wskaźnik kategorii naukowej 8 / 10
umiędzynarodowienie 2 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 37 / 55

 

Co sprawia, że Poznański AWF znalazł się tak wysoko na naszej liście? Przede wszystkim – iście ekspercka kadra nauczycieli akademickich, a także naprawdę dobre perspektywy ekonomiczne absolwentów. O jakości nauczania na omawianej uczelni niech świadczy wysoka ocena Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych. 

 

Miejsce VIII – Uniwersytet Medyczny imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

dorobek pracowników akademickich 9 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 10 / 15
jakość kandydatów na studia  7 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 10 / 10
umiędzynarodowienie 4 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 40 / 55

 

Miejsce 8 to już szeroka czołówka – przyjęcie na kierunek dietetyka na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym powinno być wyróżnieniem samym w sobie – zwłaszcza, że dostać się jest tu naprawdę trudno, a konkurencja jest spora. Wrocławski UM oferuje swoim studentom wyspecjalizowaną kadrę nauczycieli akademickich, solidne perspektywy ekonomiczne i międzynarodowe otoczenie. Kierunek dietetyka otrzymał maksymalną ocenę  Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych.

 

Miejsce VII – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

 

dorobek pracowników akademickich 12 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 12 / 15
jakość kandydatów na studia  7 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 8 / 10
umiędzynarodowienie 2 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 41 / 55

 

Bardzo dobrą pozycją w naszym zestawieniu pochwalić się może również Łódzki Uniwersytet Medyczny. Jest to jedna z najlepszych uczelni w naszym rankingu, jeśli chodzi o doświadczenie pracowników akademickich; bardzo dobrze prezentuje się również wskaźnik kategorii naukowej. W zasadzie jedynie osoby, dla których ważną wartością jest międzynarodowe środowisko akademickie mogą poczuć się rozczarowane. Pod każdym innym względem oferta Łódzkiego UM prezentuje się znakomicie.

 

Miejsce VI – Gdański Uniwersytet Medyczny

 

dorobek pracowników akademickich 9 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 11 / 15
jakość kandydatów na studia  10 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 10 / 10
umiędzynarodowienie 2 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 42 / 55

 

Szóste miejsce w naszym zestawieniu zajmuje kolejny uniwersytet medyczny – tym razem ten znajdujący się w Gdańsku. Od razu zaznaczyć wypada, że na kierunek dietetyka dostają się absolutnie tylko najlepsi z najlepszych – selekcja jest tu bardzo surowa.  Dla przykładu, w 2019 roku o jedno miejsce na studiach stacjonarnych rywalizowało aż 7 osób. Tym, którzy ją przejdą, Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje bardzo szerokie możliwości. Liczba specjalizacji jest ogromna, poziom nauki wysoki, a perspektywy zarobkowe absolwentów – naprawdę bardzo dobre.

 

Miejsce VI (ex aequo) – Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinowskiego w Poznaniu

 

dorobek pracowników akademickich 10 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 12  / 15
jakość kandydatów na studia  8 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 10 / 10
umiędzynarodowienie 2 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 42 / 55

 

Co sprawia, że Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu jest tak atrakcyjny dla kandydatów na studia dietetyczne? Jak widać po powyższych ocenach – czynników jest naprawdę bardzo wiele. Jest to kierunek wyróżniony przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych, a poziom nauki jest na bardzo wysokim poziomie dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu kadry akademickiej. UM w Poznaniu już od dawna uznawany jest za jeden z najważniejszych ośrodków kształcenia polskich dietetyków, a nasz tegoroczny ranking jest tylko potwierdzeniem tej tezy.

 

Miejsce IV – Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

dorobek pracowników akademickich 12 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 13  / 15
jakość kandydatów na studia  8  / 10
wskaźnik kategorii naukowej 8 / 10
umiędzynarodowienie 3 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 44 / 55

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w naszym kraju – a jednocześnie najlepszy uniwersytet medyczny w naszym zestawieniu. Studenci od początku do końca swej edukacji mają kontakt z jednymi z najlepszych ekspertów od dietetyki w naszym kraju, a ich perspektywy zarobkowe po zakończeniu studiów są naprawdę olbrzymie. Uczelnia ta dysponuje supernowoczesnym sprzętem najwyższej klasy, dzięki czemu nauka staje się jeszcze bardziej owocna; bez wątpienia to właśnie między innymi dlatego WUM uzyskał tak wysoki wskaźnik kategorii naukowej.

 

Miejsce III – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

dorobek pracowników akademickich 11 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 15 / 15
jakość kandydatów na studia  7 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 10 / 10
umiędzynarodowienie 2 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 45 / 55

 

Kierunek “dietetyka” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu uzyskał najwyższą ocenę Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych, a także jest uczelnią gwarantującą swoim absolwentom najszersze perspektywy zarobkowe. Sami absolwenci, zaś, podobnie jak wciąż aktywni studenci, chwalą sobie organizację i poziom organizowanych na ich uczelni zajęć, ich różnorodność oraz ilość eventów i zajęć praktycznych organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy. Spośród obu Poznańskich uczelni ujętych w naszym zestawieniu, Uniwersytet Przyrodniczy wypada więc nieznacznie lepiej, niż Uniwersytet Medyczny, choć obie placówki to, rzecz jasna, ścisła krajowa czołówka najlepszych uniwersytetów.

 

Miejsce II – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

dorobek pracowników akademickich 13 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 13 / 15
jakość kandydatów na studia  8 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 10 / 10
umiędzynarodowienie 5 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 49 / 55

 

Druga w naszym rankingu uczelnia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyskała aż 49 punktów na 55 możliwych – do ideału tego, jak powinien wyglądać kierunek “dietetyka” na studiach zabrakło więc naprawdę niewiele. Począwszy od zróżnicowanej i wielokulturowej kadry pedagogicznej, której człon stanowią najznamienitsi specjaliści nie tylko w kraju, ale i w Europie, przez najwyższej jakości sprzęt i doskonałe perspektywy aż po międzynarodową mieszankę studentów – wszystko to już od dawna przyciąga aspirujących dietetyków do SGGW w Warszawie. Należy jednak liczyć się z tym, że konkurencja jest tu naprawdę olbrzymia – dla studentów stacjonarnych w roku 2021 przewidziano 75 miejsc, a kandydatów, co jasne, było kilka razy tyle.

 

MIEJSCE I – UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE

 

dorobek pracowników akademickich 15 / 15
perspektywy ekonomiczne absolwentów 13 / 15
jakość kandydatów na studia  10 / 10
wskaźnik kategorii naukowej 10 / 10
umiędzynarodowienie 5 / 5
SUMA – OCENA OGÓLNA 53 / 55

 

Uniwersytet Jagielloński często nazywany jest najlepszą uczelnią w naszym kraju. Trudno oceniać nam, jak prezentuje się poziom nauki na innych kierunkach, jednakże – jak widać z niniejszego zestawienia – w przypadku dietetyki słowa te sprawdzają się w 100%. Spośród pięciu zaproponowanych przez nas kategorii, Uniwersytet Jagielloński nie otrzymał maksymalnej oceny tylko w jednej – a i tak niewiele do tego zabrakło. Uniwersytet Jagielloński to obecnie zdecydowanie najlepsze miejsce, by rozpocząć studia dietetyczne – po raz kolejny jednak; tym razem jeszcze mocniej, wypada podkreślić, jak wielkim wyzwaniem jest sam proces rekrutacyjny. Ci jednakowoż, którzy dostąpią zaszczytu studiowania dietetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim mogą spodziewać się najwyższej jakości usług edukacyjnych; ale i również największych wymagań. Pomyślnie zakończone na UJ-cie to wręcz gwarancja tego, że świeżo upieczeni dietetycy odnajdą się w swoim zawodzie i będą stanowili o sile i jakości tego zawodu w naszym kraju przez nadchodzące dekady.

 

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>