O nas

Dane adresowe

Portal Edukacyjny Dietetyk.edu.pl

Reklama

ul. Księżycowa 76/3

01-495 Warszawa

E-mail: team@dietetyk.edu.pl

Tel. (22) 188 12 37

 

Treści w portalu Dietetyk.edu.pl

Treści w portalu Dietetyk.edu.pl udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady medycznej.

 

Wszelkie informacje zawarte na stronie dietetyk.edu.pl są dostarczane wyłącznie do celów edukacyjnych i nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych ani nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia.

Żadna z informacji zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem portalu Dietetyk.edu.pl nie ustanawia relacji lekarz-pacjent pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a jakąkolwiek osobą udzielającą informacji na Stronie internetowej, czy też pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a firmą portalem Dietetyk.edu.pl.

Żadna z informacji zawartych na Stronie internetowej nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia jakiegokolwiek pacjenta lub w inny sposób być wykorzystywana lub traktowana jako porada medyczna, opinia lekarska lub praktyka medyczna.

Należy zawsze zasięgnąć porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego dostawcy usług zdrowotnych odnośnie sposobu leczenia zalecanego dla Państwa diagnozy lub stanu chorobowego.

Nigdy nie należy lekceważyć porady medycznej ani opóźniać jej zasięgnięcia z powodu informacji przeczytanych na Stronie internetowej.

Żaden z autorów treści umieszczonych w portalu Dietetyk.edu.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy osób lub szkody wyrządzone w mieniu, wynikłe ze stosowania jakiegokolwiek produktu, informacji, koncepcji lub instrukcji zawartych w materiałach udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem lub na Stronie internetowej.

 

 

 

Tomek